வேலைக்காரியை ஏமாற்றி ஒக்கும் கதை

அங்கு அவளும் என் அன்னையும் இருந்தார்கள். நான் சகஜமாய் பேசி விட்டு டிவி பார்க்க அமர்ந்தேன். சிறிது நேரத்தில் என் அன்னை குளிக்க சென்று விட்டாள். இப்பொழுது அவள் மட்டும் என்னருகே அமைந்தாள். நானும் மெல்ல இரட்டை அர்த்த வசனங்களை பேசினேன். அவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்பது அவள் முக …

Read more